Νέο Κτήριο Διοικητικών & Υγειονομικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην Αρχιτεκτονική Προμελέτη του Νέου Κτιρίου Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Δήμου Πύργου Νομού Ηλείας.
Το κτήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας θα στεγάσει τις:
α) Υπηρεσίες Υγείας και
β) Υπηρεσίες Ασφάλισης – Διοίκησης.

Το τμήμα των Υπηρεσιών Υγείας θα καλύψει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας του πληθυσμού της περιοχής που εξυπηρετούν, ενώ το τμήμα των Υπηρεσιών Ασφάλισης θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των Διοικητικών Μονάδων για την καλύτερη και σωστότερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών και των ασφαλισμένων τους.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
  • Έτος Ανάθεσης 2008
  • Προυπολογισμός: €6.810.000,00
Νέο Κτήριο Διοικητικών & Υγειονομικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥ