Προσθήκη Διώροφου Κτηρίου ΜΕΘ’ Υπογείου για Τ.Ε.Π., Μ.Α.Φ. & Χώρους για Η/Μ Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Η μελέτη αφορά στην προσθήκη μιας νέας πτέρυγας στο υπάρχον συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας. Το οικόπεδο βρίσκεται στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Η νέα πτέρυγα, όπως και τα υπάρχοντα κτίρια, αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο, με τη διαφορά ότι το ισόγειο της νέας πτέρυγας, όπου αναπτύσσεται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) αντιστοιχεί στο υπόγειο του υπάρχοντος.
Στον Α΄ όροφο με αντιστοιχία το ισόγειο του υπάρχοντος, αναπτύσσεται η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τα νέα χειρουργεία με ενσωματωμένη την Κεντρική αποστείρωση.
Στο υπόγειο της νέας πτέρυγας αναπτύσσονται οι Η/Μ Εγκαταστάσεις, αποθήκες, αρχεία και το νεκροτομείο, με ανεξάρτητες εισόδους. Η πρόσβαση στη νέα πτέρυγα γίνεται από παράπλευρο δρόμο κατ΄ ευθείαν στο ΤΕΠ. Η νέα πτέρυγα συνδέεται με τα υπάρχοντα κτήρια του νοσοκομείου μέσω κατακόρυφου κόμβου και γέφυρας. Στην μια πλευρά της νέας πτέρυγας προβλέπεται μελλοντικά η δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με ανεξάρτητη πρόσβαση.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αμαλιάδας
  • Έτος Ανάθεσης 2002
  • Προυπολογισμός: €2.820.000,00
Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας