Εγκατάσταση ΜΕΘ-ΜΑΦ & Επέκταση των Χειρουργείων στο Π.Γ.Ν.-Μαιευτήριο “Έλενα Βενιζέλου”

Το Κτήριο Χειρουργείων περιλαμβάνει σήμερα εν λειτουργία χώρους Υποδοχής Γραφειακούς Χώρους και Αποθήκες Υλικών στο Ισόγειο, τμήμα Μαιεύσεων στον 1ο όροφο, χειρουργεία στον 3ο όροφο και Τμήμα Βρεφών στον 4ο όροφο.

Η παρούσα μελέτη αφορά:

α) Στην επέκταση των χειρουργείων του Π.Γ.Ν. Μαιευτηρίου “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” που βρίσκονται στον τρίτο όροφο του κτηρίου χειρουργείων και ειδικά στο ήμισυ του ορόφου που παραμένει αδιαρρύθμιστο. Το παλαιό και το νέο τμήμα θα λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο διαθέτοντας ενιαίους κοινόχρηστους χώρους και

β) Τη διαρρύθμιση του δευτέρου ορόφου του ιδίου κτηρίου που σήμερα είναι κενός, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν σήμερα τα αποδυτήρια του προσωπικού των χειρουργείων και του Συγκροτήματος Μαιεύσεων του 1ου ορόφου. Τα αποδυτήρια αυτά αναδιαρρυθμίζονται και ανακαινίζονται με την παρούσα μελέτη.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο - Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €2.453.603,15
Μαιευτήριο “Έλενα Βενιζέλου”