Ρυθμιστική Μελέτη Π.Γ.Ν. “Ασκλιπιείου” Βούλας

Το συγκρότημα του Νοσοκομείου αποτελείται από 36 μικρά και μεγάλα παλαιά κτήρια σε οικοπεδική πευκόφυτη έκταση 98.860μ2. Βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του Λεκανοπεδίου και Αθήνας, στη θέση Βούλα.
Ο σκοπός της μελέτης είναι διττός: α) να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ιατρικές και υποστηρίζουσες υπηρεσίας με τον εκμετάλλευση του υπάρχοντος κτηρίου που αξίζει να ακακαινιστούν και β) να κατεδαφιστούν τα ερειπωμένα κτήρια ώστε ο χώρος που καταλαμβάνουν να χρησιμοποιηθεί για την ανέγερση νέων κτηρίων σύγχρονων προδιαγραφών στις σωστές θέσεις.
Για το σκοπό η ομάδα μελέτης ακολούθησε την εξής μεθοδολογία: α) εξέτασε την υπάρχουσα κατάσταση του κτηρίου χωριστά αξιολογώντας το κόστος ανακαίνισης τους και το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με την λειτουργικότητα του κτηρίου και την θέση του στο συγκρότημα,
β) πρότεινε την σταδιακή αντικατάσταση και αναβάθμιση όλων των διατηρητέων κτηρίων ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας όλου του συγκροτήματος του Γενικού Νοσοκομείου και γ) οργάνωσε τις κατασκευαστικές περιόδους σε φάσεις ώστε να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός και χωρίς να διαταραχθεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Με την προϋπόθεση ότι θα διευθετηθεί το θέμα της συνιδιοκτησίας, η μελέτη προτείνει την κατεδάφιση ορισμένων ετοιμόρροπων ή ασύμφορων προς επισκευή κτηρίων και την αντικατάσταση με σύγχρονες μονάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί χώρος για απρόσκοπτη κυκλοφορία και πρόσβαση προς όλα τα κτήρια (π.χ. εισαγωγή επειγόντων) καθώς επίσης και για την κατασκευή νέων κτηρίων ή πτερύγων όπου αυτά χρειάζονται προς εξυπηρέτηση ασθενών και προσωπικού.
Τα νέα κτήρια προτείνεται να στεγάσουν απαιτητικές σε εγκαταστάσεις χρήσεις που θα ήταν αδύνατον να στεγαστούν σε υπάρχοντα παλαιά κτήρια, όπου θα μπορούν επιτυχώς να εγκατασταθούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες υποστήριξης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €67.494.168,00
Ρυθμιστική Μελέτη Π.Γ.Ν. “Ασκλιπιείου” Βούλας