Μελετη Οδοντιατρικού Τομέα 251ΓΝΑ (ΜΔ-869 Ε)

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε τη μελέτη που αφορά στη διαμόρφωση και αναβάθμιση των χώρων του Β΄ ορόφου του κτηρίου των εξωτερικών ιατρείων στο 251 ΓΝΑ, στον οποίο θα εγκατασταθούν όλα τα επιμέρους τμήματα του Οδοντιατρικού Τομέα, οι αναγκαίοι βοηθητικοί χώροι, καθώς και οι κοινόχρηστες λειτουργίες.
Κατά το σχεδιασμό κρίθηκε απαραίτητο να εξασφαλίζεται γειτνίαση μεταξύ των τμημάτων που έχουν συχνή επικοινωνία και να γίνει τυποποίηση στη διαμόρφωση των αιθουσών θεραπείας. Επιπλέον, οι κοινόχρηστες λειτουργίες που εξυπηρετούν το προσωπικό και το κοινό τοποθετήθηκαν σε κεντρική θέση, ενώ επιχειρήθηκε η εσωτερική διάρθρωση των τμημάτων με τρόπο που να επιτυγχάνεται διαχωρισμός μεταξύ των χώρων θεραπείας και των χώρων εισόδου – αναμονής – γραμματείας.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ)
  • Έτος Ανάθεσης 1999
  • Προυπολογισμός: €1.188.554,65
Μελετη Οδοντιατρικού Τομέα 251ΓΝΑ