Διαρρυθμίσεις, Βελτιώσεις & Επεκτάσεις των Υφιστάμενων Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων Αττικής

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η μελέτη και οι εργασίες κατασκευής της επέκτασης στο υπάρχον κτήριο του θεραπευτηρίου, χωρίς να περιλαμβάνεται στην παρούσα η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Επεκτάσεις γίνονται στο υπόγειο για την δημιουργία νέου λεβητοστασίου και χώρου αποτέφρωσης και στον πρώτο και δεύτερο όροφο επάνω από την υπάρχουσα είσοδο για την δημιουργία χώρου εστίασης και office φαγητού ενσωματωμένου στον ίδιο χώρο.
Για να επιτευχθεί η στατική επάρκεια των προστιθεμένων ορόφων στο υπάρχον παλαιό κτήριο, κατασκευάζονται περιμετρικά στο ισόγειο υποστυλώματα, δοκοί και τοίχοι οι οποίοι φέρουν τις υπερκείμενες επεκτάσεις Α’ και Β’ ορόφου.
Η αρχιτεκτονική μορφή ακολουθεί αναγκαστικά αυτήν του υπάρχοντος κτηρίου γιατί το αντικείμενο της μελέτης δεν είναι τέτοιο ώστε να υπαγορεύει διαφοροποίηση των προσθηκών ούτε λειτουργικά ούτε αισθητικά.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μειωμένης κινητικότητας των νοσηλευομένων καθώς και για την περίπτωση κινδύνου, κατασκευάζονται εξωτερικές ράμπες σε τρία σημεία: στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, στην βεράντα του ισογείου και από τον δεύτερο όροφο προς το ισόγειο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Υγείας Πρόνειας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Έτος Ανάθεσης 1992
  • Προυπολογισμός: €1.907.556,85
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων Αττικής,