Ανέγερση Νέας Πολυόροφης Πτέρυγας 306 Κλινών στο Τζάνειο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε τη μελέτη ανέγερσης της νέας πολυώροφης πτέρυγας του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, δυναμικότητας 306 κλινών, καθώς και τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης του χώρου του συνολικού συγκροτήματος, το οποίο είναι χτισμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 9.878,33μ2 στο Δήμο Πειραιά, στη θέση Φρεατίδα.
Το πρόγραμμα του νέου κτηρίου, του οποίου οι λειτουργίες αναπτύσσονται σε δέκα ορόφους και τρία υπόγεια προβλέπει την αύξηση του δυναμικού του Νοσοκομείου, τη μεταφορά ορισμένων λειτουργιών από το παλαιό στο νέο κτήριο και συνεπώς την αναδιάρθρωση των λειτουργιών στο υφιστάμενο κτήριο, με παράλληλη αύξηση της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες υποδομής και υποστήριξης, που ήδη λειτουργούν στο παλαιό κτήριο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο
  • Έτος Ανάθεσης 1989
  • Προυπολογισμός: €22.010.271,46
Πτέρυγα 306 Κλινών στο Τζάνειο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Πτέρυγα 306 Κλινών στο Τζάνειο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά