Μελέτη Ανέγερσης Νέου Κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

Το Γ.Ν. Λαμίας, στεγαζόταν σε διώροφα και τριώροφα κεραμοσκεπή παλαιά κτήρια προέβλεπε επέκταση σε νέα κτήρια κατά περίπου 33.000μ2. Στη πρόταση μας δύο νέες 5όροφες πτέρυγες αναπτύσσονται πίσω από το υπάρχον συγκρότημα όπου στεγάζονται:
– 14 νοσηλευτικές μονάδες: μαιευτικές, παιδιατρικές, χειρουργικές, παθολογικές και ειδικές (καρδιολογικές, νεφρολογικές, νεογνικό)
– Εξωτερικά ιατρεία
– Επείγοντα περιστατικά
– Διαγνωστικά εργαστήρια
– Χειρουργεία
– Κεντρική αποστείρωση
– Εστιατόρια
– Βοηθητικά (μαγειρεία, πλυντήρια, αποθήκες κ.α.)
Στα παλαιά κτήρια, παραμένουν σε περίπου 5.000μ2, οι παρακάτω λειτουργίες:
– Διοίκηση- λογιστήριο- αρχεία
– Ψυχιατρική μονάδα
– Χώρος προσωπικού, παιδικός σταθμός, κλπ.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
  • Έτος Ανάθεσης 1986
  • Προυπολογισμός: €7.336.757,15
Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας