Τεχνικός Σύμβουλος (Urban Planning & Real Estate Advisor) για την Αποκρατικοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού

Βάση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, η Ελληνική Δημοκρατία έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκμετάλλευση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, έκτασης περίπου 6000μ2 και τις ακτογραμμής του που ανέρχεται στα 3κμ.
Η Ομάδα Μελετών Τάκης Γαβρίλης & Συνεργάτες μαζί με τη Hill International επιλέχθηκαν από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σαν Τεχνικοί Σύμβουλοι (Urban Planning & Real Estate Consultants) για τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης.
Οι βασικές επιδιώξεις – στόχοι αυτου του Project συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Τη δημιουργία ενός βιώσιμου προαστίου της Αθήνας – ορόσημο με δημόσιες παροχές και υπηρεσίες το οποίο θα είναι οικονομικά υγιές και θα αποτελεί μοντέλο περαιτέρω ανάπτυξης
• Την ενσωμάτωση διεθνούς επιπέδου μεθοδολογίας διοικήσεως διαδικασιών αποκρατικοποιήσεων
• Την επίτευξη βέλτιστης αποδοχής-ενσωμάτωσης με τις γειτνιάζουσες περιοχές και εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής
• Την ανάπτυξη ενός βέλτιστου Πολεοδομικού Πλαισίου

  • Φορέας / Ανάδοχος: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
  • Έτος Ανάθεσης 2013
  • Προυπολογισμός: €10.000.000.000
Hellinikon Area