Αναβάθμιση του Καυτανζογλείου Σταδίου Θεσσαλονικης

Η μελέτη αναφέρεται στο σύνολο των έργων και εγκαταστάσεων, κτηριακών και μη που απαιτούνται προκειμένου το στάδιο:
α) Να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004
β) Να εκσυγχρονιστεί και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον στίβο και άλλα αθλήματα, στην Μετα- Ολυμπιακή περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα οι επεμβάσεις αφορούσαν:
– την αναδιοργάνωση των υπάρχουσων κτηριακών εγκαταστάσεων (εκτάσεων 9.000μ2)
που βρίσκονταν κάτω από τις κερκίδες
– την προσθήκη νέων χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων εκτάσεων 11.000μ2
– την πλήρη αναδιοργάνωση του υπαίθριου χώρου
– την πρόταση πληροφοριακών ρυθμίσεων και έργων στην ευρύτερη περιοχή
– τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης του Θεάτρου ΓΗΣ στην περιοχή “Νταμάρι”.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού/Γ.Γ.Α. ΕΥΔΕ/ Α.Ο.Ε.Ε. Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €39.325.018,34
Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονικης