Κατασκευή Ολυμπιακού Χωριού & Μεταολυμπιακή Προσαρμογή του

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό τμήματος της Ζώνης Γενικής Κατοικίας του Ολυμπιακού Χωριού Αθηνών. Το Ολυμπιακό Χωριό Αθηνών αναπτύσσεται σε δύο ζώνες, τη ζώνη Γενικής Κατοικίας και το Πολεοδομικό Κέντρο, σε έκταση 1240 στρεμμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών και εξυπηρέτησε επί ένα σύντομο χρονικό διάστημα τους αθλητές και τα μέλη των Εθνικών Ολυμπιακών Αθλητικών Αποστολών, κατά την τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, ενώ στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να στεγάσει δικαιούχους του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
Βασική προϋπόθεση κατά το σχεδιασμό του Ολυμπιακού Χωριού ήταν η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργικής οργάνωσης κατά την Ολυμπιακή του χρήση, η άρτια εξυπηρέτηση των μελλοντικών κατοίκων του κατά τη μετά – ολυμπιακή του χρήση, και η οργανική του ένταξη στο άμεσο περιβάλλον. Παράλληλη επιδίωξη ήταν να αποτελέσει ο οικισμός μια σύγχρονη πολεοδομική και αρχιτεκτονική πρόταση και ένα πρότυπο οργανωμένης βιοκλιματικής δόμησης.
Βασικό κριτήριο υπήρξε, εκτός των άλλων, η ανάγκη να προσδοθεί ταυτότητα στη συγκεκριμένη οικιστική μονάδα, καθώς και η οργανική σύνδεση αυτής με τις υπόλοιπες, ώστε να προκύψει ένας “ζωντανός οργανισμός”.
Παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη όλες οι προδιαγραφές που αφορούν στην άνετη διαβίωση και μετακίνηση ατόμων με ιδιαιτερότητες κάθε μορφής, τόσο για την Ολυμπιακή όσο και τη Μετα – Ολυμπιακή Περίοδο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €335.326.104,00
Athens Olympic Village 2004 Athens Olympic Village 2004 Athens Olympic Village 2004 Athens Olympic Village 2004 Athens Olympic Village 2004 Athens Olympic Village 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004 Ολυμπιακό Χωριό 2004