Ανακαίνηση & Αναβάθμιση Υπάρχοντων Χώρων & Κτήριο Ελέγχου Doping στο Ολυμπιακό Στάδιο ΟAKA

Η εταιρεία Τάκης Γαβρίλης & Συνεργάτες στα πλαίσια της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και το σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων στο ΟΑΚΑ, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, σε συνεργασία με την WEIDLEPLAN εκπόνησε:

Την προμελέτη αναβάθμισης των εσωτερικών χώρων του Ολυμπιακού Σταδίου, συνολικής επιφάνειας 30.000μ2, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε χώρους Διοίκησης, Τύπου, VIP, αποδυτηρίων και λοιπών χώρων αθλητών, καθώς και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας του χώρου από ΑΜΕΑ.

Την προμελέτη του νέου κτηρίου “Ελέγχου Doping” συνολικής επιφανείας 1.576μ2, το οποίο αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα. Κατά τη μελέτη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές απαιτήσεις των εργαστηριακών χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και στις ανάγκες για συνθήκες υψίστης ασφαλείας στους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας δειγμάτων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού/Γ.Γ.Α. / Συνεργασία με την "Weidleplan Co. GMBH"
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €41.085.840,05
Doping Control Centre OAKA OAKA