Μελέτη Κατασκευή του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στο Μαρκόπουλο Αττικής

Το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο βρίσκεται στα όρια ανάμεσα στο Μαρκόπουλο και το Κορωπί και αποτελείται από 4 κτήρια με συνολική επιφάνεια 32,00m2.
Το πρώτο κτήριο στεγάζει 28 κοιτώνες και ένα μικρό εστιατόριο, κουζίνα, αποδυτήρια και W.C., αναπαυτήρια, πυροσβεστικό σταθμό, γυμναστήριο και σάουνα. Περιλαμβάνει επίσης εσωτερικό χώρο σκοποβολής 10m για αεροβόλο και πιστόλι καθώς και για κινούμενο στόχο, υπαίθριο σκοπευτήριο απόστασης 50m και Η/Μ χώρους.
Το δεύτερο κτήριο είναι το μόνο στο κόσμο για κλειστούς τελικούς σκοποβολής για 10, 20 και 50m και περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.
Το τρίτο κτήριο περιλαμβάνει υπαίθριο σκοπευτήριο σε απόσταση 25m.
Το τέταρτο κτίριο στεγάζει τα γραφεία του προέδρου και των λοιπών μελών της Διεθνούς Σκοπευτικής Ομοσπονδίας, χώρους ανάπαυσης και ένα μεγάλο εστιατόριο με κουζίνα. Βόρεια του κτήρίου υπάρχει υπαίθριος αγωνιστικός χώρος επιφάνειας περίπου 25,00m2.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού/Γ.Γ.Α. ΕΥΔΕ/ Α.Ο.Ε.Ε. Κ/Ξ: Οδών & Οδοστρωμάτων Α.Ε.-ΤΕΓΕΑ ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €43.140.132,06
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο, Μαρκόπουλο Αττικής