Μελέτη Κατασκευή για την Ανοικοδόμηση της Κοινότητας Αρτέμιδα στην Πελοπόννησο

Αντικείμενο του έργου ήταν η Μελέτη – Κατασκευή για την Ανοικοδόμηση της Κοινότητας Αρτέμιδα στην Πελοπόννησο που επλήγει από τις πυρκαγιές του Αυγούστου το 2007. Το δομημένο περιβάλλον της χαρακτηρίζεται από τα μεμονωμένα σημαντικά παραδοσιακά πέτρινα κτήρια, τα οποία διατηρούν τον αρχικό τους χαρακτήρα παρόλο που έχουν υποστεί αλλοιώσεις, διαχρονικές φθορές και επιστάμενες βλάβες, καθώς και από το μεγάλο αριθμό των νεώτερων κτιρίων που κατασκευάστηκαν εξ΄ ολοκλήρου με νέα υλικά και τεχνικές δόμησης.

Οι εργασίες περιελάμβαναν τα εξής:
– Επισκευές μικρής έκτασης 11 μόνιμων κατοικιών, 6 εποχιακών κατοικιών και 2 κοινοτικών κτηρίων
– Πλήρη επισκευή 7 μόνιμων κατοικιών και 16 εποχιακών κατοικιών
– Επισκευή / Ανακατασκευή Ελαιοτριβείου, 29 αποθηκών /στάβλων
– Ανακατασκευή 5 μόνιμων κατοικιών, 2 εποχιακών κατοικιών και κοινοτικών κτηρίων
– Έργα υποδομής / Αισθητική Αναβάθμιση οικισμού

  • Φορέας / Ανάδοχος: Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2008
  • Προυπολογισμός: €8.000.000
Ανοικοδόμηση Κοινότητας, Αρτέμιδα Ανοικοδόμηση Κοινότητας, Αρτέμιδα Ανοικοδόμηση Κοινότητας, Αρτέμιδα Ανοικοδόμηση Κοινότητας, Αρτέμιδα Ανοικοδόμηση Κοινότητας, Αρτέμιδα