Επισκευή – Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανέλαβε την εκπόνηση προωθημένης Αρχιτεκτονικής Προμελέτης και αποτύπωσης καθώς και τη σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών του έργου «Επισκευή – Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης». Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο που βρίσκεται στο Β-Α άκρο του Δημοτικού Πάρκου της πόλης. Πρόκειται για ένα ισόγειο λιθόκτιστο κτήριο του 19ου αιώνα. Στην πίσω πλευρά του μουσείου και σε απόσταση 400μ. από το κτήριο έχουν κτισθεί σε μεταγενέστερη φάση δύο επιμήκη κτήρια παράλληλα με το μουσείο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αποθήκες αρχαιολογικών ευρημάτων. Τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν και έπρεπε αν αντιμετωπισθούν είναι:

– Προβλήματα φθοράς λόγω γήρανσης και κακής συντήρησης του κτηρίου

– Επεμβάσεις μη συμβατές με την μορφολογία και την τυπολογία του Μουσείου

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Μελετών Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων
  • Έτος Ανάθεσης 2007
  • Προυπολογισμός: €-
Untitled-119