Μετατροπή Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) σε Μουσείο Ελληνικων Ολυμπιακών Αγώνων

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή του κελύφους για τη δημιουργία δύο Μουσείων και περιλαμβάνει τα έργα ανακαίνισης – αναβάθμισης μέρους του κτηρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC), που βρίσκεται στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας στο Μαρούσι, και τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος και παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των χώρων . Ειδικότερα:

– Προταθηκε η διαμόρφωση των χώρων των επιπέδων 0,1, και 2 σε εργαστήρια, γραφεία επιστημονικού προσωπικού. Γραμματείας, διοίκησης, αποθήκες εργαστηρίων, ευρημάτων, φωτογραφικού υλικού, χώρους υγιεινής, σε αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη, εκθεσιακούς και βοηθητικούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου.
– Προταθηκε η μετατροπή του χώρου του επιπέδου 2 σε εκθεσιακούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου.
– Θεμελίωση και κατασκευή πρόσθετου παταριού στο νέο επίπεδο +3,25 που εξυπηρετεί την καλύτερη κάθετη σύνδεση των χώρων.
– Κατασκευή του πρόσθετου κεντρικού παταριού στο επίπεδο +11,70 που εξυπηρετεί τη δημιουργία εστιατορίου και αναψυκτηρίου.
– Κατασκευή νέων κλιμάκων για την κάθετη σύνδεση των χώρων του Μουσείου, του εστιατορίου και της καφετέριας.
– Προταθηκε η κατασκευή νέας κεντρικής εισόδου για το Μουσείο με τη δημιουργία νέας γέφυρας σύνδεσης του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου.
– Προταθηκε η τοποθέτηση δύο νέων εξωτερικών ανελκυστήρων χωρητικότητας 10 ατόμων έκαστος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των ΑΜΕΑ.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού/Γ.Γ.Α. ΕΥΔΕ/ Α.Ο.Ε.Ε. ΕΤΕΘ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2006 (Συμμετοχή στο Διαγωνισμό)
  • Προυπολογισμός: €41.200.000,00
Μουσείο Ελληνικων Ολυμπιακών Αγώνων (IBC) Μουσείο Ελληνικων Ολυμπιακών Αγώνων (IBC) Μουσείο Ελληνικων Ολυμπιακών Αγώνων (IBC) Μουσείο Ελληνικων Ολυμπιακών Αγώνων (IBC) ibc2