Μελέτη Υλικοτεχνικής Αναβάθμισης & Αναδιαρρύθμισης Πύργου Συγγρού στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι

Το έργο αφορά στην Μελέτη Υλικοτεχνικής Αναβάθμισης και Αναδιαρρύθμισης του Πύργου Συγγρού στο κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι.
Πρόκειται για διατηρητέο κτήριο του τέλους 19ου αιώνα- κατά πάσα πιθανότητα του Τσίλερ- αποτελούμενο από υπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, όροφο και μικρό δώμα, συνολικής επιφάνειας 1.550μ2 περίπου.
Η αναπαλαίωση του κτηρίου γίνεται με ιδιαίτερη ευαισθησία και σεβασμό προς την ιστορικότητα του, έτσι ώστε αυτό να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί- σύμφωνα με τις επιθυμίες της δωρήτριας του Ιφιγένειας Συγγρού- φιλοξενώντας δραστηριότητες που στόχο έχουν την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε θέματα γεωργικού ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια της Μελέτης περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Έτος Ανάθεσης 2005
  • Προυπολογισμός: €7.325.196,08
Πύργος Συγγρού στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Πύργος Συγγρού στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι Πύργος Συγγρού στο Κτήμα Συγγρού στο Μαρούσι