Μετατροπή Κτηρίου Μεταξουργείου σε Χώρο Πολλαπλών Πολιτιστικών Χρήσεων

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση και αναδιαρρύθμιση του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Μεταξουργείου που καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο Μ. Αλεξάνδρου- Μυλλέρου- Λεωνίδου- Γιατράκου, με στόχο την αξιοποίηση του ως πολυσχιδούς κτηρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ηλεκτρονικής ενημέρωσης του Δήμου Αθηναίων.
Για την αξιοποίηση του κτηρίου που στην παρούσα φάση είναι ερειπωμένο, με στέγες που χρήζουν πλήρους αποξηλώσεως και ανακατασκευής, απαιτούνται πέρα από την αποκατάσταση του και επεμβάσεις ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού, νέες κατασκευές μεταλλικών, Η/Μ εγκαταστάσεων και εσωτερικών τελειωμάτων.

Ο γενικός σχεδιασμός του συγκροτήματος, που είναι εκ φύσεως διασπασμένο σε δύο σκέλη με την διάνοιξη της οδού Γερμανικού, βασίζεται στον ανά δύο συνδυασμό των νέων λειτουργιών πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα με δυνατότητα ενοποίησης τους. Η λύση που επιλέχθηκε αφορά την δημιουργία βιβλιοθήκης- κέντρου ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε συνδυασμό με την λειτουργία χώρου περιοδικών εκθέσεων στο τμήμα του κτηρίου στην συμβολή των οδών Μυλλέρου- Λεωνίδου και παιδικού τμήματος με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που αναπτύσσονται στο υπόλοιπο κτήριο των οδών Μυλλέρου και Μεγ. Αλεξάνδρου. Βοηθητικοί χώροι και οι απαιτούμενες για την λειτουργία του συγκροτήματος μηχανολογικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται στο υπόγειο με ανεξάρτητες εξωτερικές προσβάσεις. Ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη ώστε σε όλους τους χώρους του κτηρίου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση από άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ προτείνεται ειδικός εξοπλισμός και για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Δήμος Αθηναίων Κ/Ξ Νηρικος Τεχνική Α.Ε. - Κατασκευαστική Ιλισσός Α.Τ.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2005
  • Προυπολογισμός: €6.575.254,00
Μεταξουργείο Μεταξουργείο Μεταξουργείο Μεταξουργείο Μεταξουργείο Μεταξουργείο Μεταξουργείο