Νέο Κτήριο Γραφείων & Πολιτιστικών Χρήσεων “Το Σπίτι του Ηθοποιού” στην Αθήνα

Πρόκειται για νέο εξαόροφο κτήριο που στεγάζει στους ορόφους τους γραφειακούς και άλλους χώρους για την εξυπηρέτηση του Ιδρύματος «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» και στο υπόγειο μικρό αμφιθέατρο πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η όψη του διαμορφώνεται με διακοσμητικά τούβλα, μεταλλικές κατασκευές στους εξώστες.
Η κοινή αντιμετώπιση των όψεων των δύο κτηρίων του Ιδρύματος διαμορφώνει ένα ενιαίο σύνολο πάνω στον πεζόδρομο της οδού Παναθηναίων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: "Το Σπίτι του Ηθοποιού"
  • Έτος Ανάθεσης 2004
  • Προυπολογισμός: €1.210.000,00
“Το Σπίτι του Ηθοποιού”