Συντήρηση & Επισκευή Ζημιών από Σεισμό στο Κτήριο Ιδιοκτησίας ΥΠΕΧΩΔΕ στην οδό Αναγνωστοπούλου, Κολωνάκι

Το έργο αφορούσε στη σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης προκειμένου η ΥΑΣ να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου για τη συντήρηση και επισκευή λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό 07.09.1999 στο ανώτερο κτήριο όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.
Το κτήριο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο και Έργο Τέχνης και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (Υ.Α.Σ.)
  • Έτος Ανάθεσης 2003
  • Προυπολογισμός: €1.250.000,00
Κτήριο Ιδιοκτησίας ΥΠΕΧΩΔΕ