Επισκευή – Συντήρηση Διατηρητέου Κτηρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Προεδρικού Μεγάρου

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε τη μελέτη επισκευής – συντήρησης του διατηρητέου κτιρίου του Προεδρικού Μεγάρου και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του.
Η βασική αρχή, στην οποία στηρίχθηκε η μελέτη, είναι η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προστασίας του μνημείου, όπως εκείνη προδιαγράφεται αφενός με την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης του, αφετέρου με την υλοποίηση των σύγχρονων λειτουργικών, κατασκευαστικών και πολιτισμικών απαιτήσεων.
Κατά συνέπεια, οι προβλεπόμενες επεμβάσεις, σε συνδυασμό με την αναλυτική ιστορική και σχεδιαστική τεκμηρίωση της υφισταμένης κατάστασης του μνημείου αναφέρονται στην απομάκρυνση των μεταγενέστερων ή άλλων στοιχείων, που αλλοιώνουν λειτουργικά και μορφολογικά το κτήριο, την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του – μέσω της επισκευής, ανακατασκευής και αποκατάστασης των φθαρμένων μελών του κτηρίου και την παράλληλη επαναφορά των χαμένων μορφολογικών και δομικών στοιχείων του. Οι επεμβάσεις αναφέρονται, επίσης, στην εκτέλεση νέων εργασιών που θα εξυπηρετούν τις νέες λειτουργικές ανάγκες του Προεδρικού Μεγάρου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε. Κ/Ξ: Ελτέρ ΑΤΕ - Αναστηλωτική ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1998
  • Προυπολογισμός: €2.374.762,28
Προεδρικό Μέγαρο Προεδρικό Μέγαρο