Επισκευή – Διαρρύθμιση Ακινήτου Ελληνικού Δημοσίου στο Βουκουρέστι

Το εκλεκτικιστικού ύφους κτήριο, κτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα (το 1899), βρίσκεται σε επιμήκες γωνιακό οικόπεδο επί των οδών Carol & Ferdinand. Αποτελείται από 5 επίπεδα, συνολικής κάλυψης 413m2 και επιφάνειας 1.650m2.
Οι ιδιαίτερα ισχυροί σεισμοί του 1977, 1986 και 1990 συντέλεσαν ώστε το κτήριο να κριθεί ακατάλληλο προς χρήση, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής νέων πρακτικών για την αποκατάσταση του.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η πλήρης επισκευή-διαρρύθμιση-ανακατασκευή του κτηρίου και του εξωτερικού υπαίθριου χώρου. Κύρια, αντικαταστάθηκαν όλα τα δάπεδα και η ξύλινη φέρουσα κατασκευή τους από πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος εδραζόμενες επί της περιμετρικής φέρουσας τοιχοποιίας και νέων τοιχωμάτων σκυροδέματος. Οι εξωτερικοί φέροντες τοίχοι ενισχύθηκαν εσωτερικά (gunite) όπως και εσωτερικοί τοίχοι αμφίπλευρα.
Η στέγη του κτηρίου ανακατασκευάσθηκε πλήρως στην μορφή που προβλέπονταν στην αρχική σύνθεση. Η επένδυση της έγινε με φύλλα προ-πατιναρισμένου χαλκού.
Η εξωτερική μορφή, κατόπιν αντικατάστασης όλων των υαλοστασίων και αποκατάστασης των φθορών, παρέμεινε μορφολογικά ως είχε.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Εξωτερικών Κ/Ξ: Αναστηλωτική ΑΤΕ - Θεμελιοδομή Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €1.760.821,71
Ακίνητο Ελληνικού Δημοσίου στο Βουκουρέστι Ακίνητο Ελληνικού Δημοσίου στο Βουκουρέστι