Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτηρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Βίλας “Καζούλη”

Αντικείμενο της μελέτης είναι οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης του διατηρητέου κτηρίου “Βίλλα Καζούλη” και η διαρρύθμιση και προσαρμογή αυτού για την εγκατάσταση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και της έδρας του Εθνικού Δικτύου Πληροφορικής Περιβάλλοντος. Το κτήριο το οποίο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο κτίσθηκε στις αρχές του αιώνα σε σχέδια αγνώστου αρχιτέκτονα, έχει συνολική επιφάνεια 2.000μ2 περίπου και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, α’ και β’ υπόγειο και ισόγειο με βεράντες. Κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης του κτηρίου που καλύπτει 1.000μ2 της συνολικής έκτασης του οικοπέδου είναι ο διαγώνιος άξονας κατά την διεύθυνση Ανατολής- Δύσης πάνω στον οποίο έχει τοποθετηθεί η κύρια είσοδος και εκατέρωθεν του οποίου αναπτύσσονται δύο πτέρυγες ορθογωνικής μορφής. Στο κτήριο που είναι εμφανή τα ίχνη της μακροχρόνιας εγκατάλειψης αλλά και από τις διάφορες κατά καιρούς χρήσεις του, προβλέπεται η εσωτερική και εξωτερική αποκατάσταση του, ο στατικός έλεγχος και η ενίσχυση του φέροντος οργανισμού και των στοιχείων πλήρωσης, καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την πλήρη και άνετη λειτουργία του. Ο περιβάλλων χώρος εκτάσεως 7.850μ2 θα διαμορφωθεί ώστε να αποτελεί συνέχεια με το εσωτερικό του κτηρίου με διατήρηση του υπάρχοντος υψηλού πρασίνου και εμπλουτισμού του με νέο χαμηλό και υψηλό πράσινο, με διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, με προσδιορισμό των προσβάσεων και διευθέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και με την διαμόρφωση χώρου υπαίθριων εκθέσεων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γενική Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών Τμήμα Γ'
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €5.869.405,72
Βίλα “Καζούλη” Βίλα “Καζούλη” Βίλα Καζούλη Βίλα “Καζούλη” Βίλα “Καζούλη” Βίλα “Καζούλη” Βίλα “Καζούλη”