Μετατροπή της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της Καλαμάτας σε Μουσείο

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. εκπόνησε τη μελέτη ανακατασκευής του κτηρίου της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς της Καλαμάτας και τη μετατροπή του σε σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, ώστε σε συνδυασμό με το παρακείμενο Μπενάκειο Μουσείο, να αποτελέσει ένα αξιόλογο πολιτιστικό και τουριστικό πόλο για την πόλη.
Η νέα κατασκευή ακολουθεί τη μορφή και διαστασιολόγηση του υπάρχοντος κτίσματος, ενώ η τυπολογία των εσωτερικών χώρων έχει αναφορές στο νεοκλασικό χαρακτήρα του παλαιού κτηρίου, όχι μόνο μορφολογικά αλλά και λειτουργικά. Παράλληλα η μελέτη στοχεύει στην εναρμόνιση του κτηρίου με το άμεσο περιβάλλον του, μέσα από χρωματικές επιλογές για τις όψεις, που συνδυάζονται με τις όψεις του Μπενάκειου Μουσείου.
Στο σύνολο του το κτήριο περιλαμβάνει υπόγειο, για βοηθητικές και Η/Μ εγκαταστάσεις και ισόγειο, όπου αναπτύσσεται ο κεντρικός εκθεσιακός χώρος, περιμετρικά του οποίου χωροθετούνται οι διάφορες λειτουργικές ενότητες, όπως το αναψυκτήριο, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τα εργαστήρια συντήρησης και οι λοιποί χώροι εξυπηρέτησης του κοινού.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Εκτελέσεων Έργων Μουσείων- Αφοι Καπετανίδη ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €1.435.069,69
Μουσείο Καλαμάτας Μουσείο Καλαμάτας