Αναβάθμιση & Επανάχρηση Κτηρίων Περιοχών 2 & 3 με τονΠεριβάλλοντα Χώρο τους στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Η διαμόρφωση του χώρου της πρώην Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου σε Τεχνολογικό- Πολιτιστικό Πάρκο στοχεύει στην εισαγωγή των νέων χρήσεων και δραστηριοτήτων τεχνολογικού και πολιτιστικού περιεχομένου στα κελύφη των εγκαταστάσεων για την δημιουργία ενός πρότυπου, πολυδύναμου κέντρου που θα συνδέει την εκπαίδευση με την έρευνα, την παραγωγή και τον πολιτισμό, την ιστορία με τον παρόν και το μέλλον, με τρόπο ώστε:
– να μην αλλοιωθεί η τυπολογία του παλαιού βιομηχανικού συγκροτήματος
– να αναδειχθεί ως μνημείο το μοναδικό αυτό δείγμα βιομηχανικής παράδοσης και αρχιτεκτονικής.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναβάθμιση και επανάχρηση των περιοχών 2 και 3 που περιλαμβάνουν τα κτήρια “Χημείον”, “Κεντρικά Γραφεία”, “Πυροσβεστικός Σταθμός” και τα κτήρια “Θραυστήρων” και “Η/Μ Δικτύων” αντίστοιχα, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους. Περιλαμβάνονται επίσης νέες προσθήκες στα ίχνη παλαιών και πλήρως κατεστραμμένων κτηρίων τόσο στην περιοχή 2 όσο και στην περιοχή 3. Ο επανασχεδιασμός των κτηρίων της περιοχής 2 που χωροθετημένα γύρω από ένα κεντρικό υπαίθριο χώρο συγκροτούν ένα αυτόνομο κτηριακό σύνολο, έχει σαν στόχο την ένταξη νέων γραφειακών χρήσεων αλλά και σε ένα βαθμό χρήση εργαστηρίων, οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή εισοδήματος για το Ε.Μ.Π. Η αναβάθμιση της περιοχής 3 αφορά κατασκευές διατήρησης του συγκροτήματος θραυστήρων ως κτιρίου αποκλειστικά με μουσειακή χρήση. Αφορά επίσης κατασκευές για την αναβάθμιση του χώρου και των υφιστάμενων κτισμάτων στο επίπεδο πίσω από το κυρίως κτήριο, την προσθήκη νέων μικρής κλίμακας κτισμάτων και την διαμόρφωση υπαίθριας διαδρομής για την επικοινωνία των τριών βασικών επιπέδων της περιοχής.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κ/Ξ: Ηρ. Μωραίτης ΑΤΕ - Αρατος ΑΕ.
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €1.760.821,71
Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου,