Μελέτη – Κατασκευή Στεγάστρου στον Μακεδονικό Τάφο ΙΙΙ & Ανασύνθεση του Τύμβου του στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ εκπόνησε τη μελέτη της κατασκευής κελύφους για την προστασία των Μακεδονικών Τάφων που βρέθηκαν στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, καθώς και της ανασύνθεσης του Ταφικού Τύμβου που τους επικάλυπτε.
Οι βασικοί στόχοι της επέμβασης ήταν η αποκατάσταση της εξωτερικής μορφής του Τύμβου, ώστε να μην αλλοιωθεί το τοπίο που χαρακτηρίζει το προβλεπόμενο αρχαιολογικό πάρκο, και η διατήρηση της στρωματογραφίας του τύμβου που διαγράφεται στα υπάρχοντα πρανή, δίνοντας πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο κατασκευής αυτού του τόσο σημαντικού τεχνικού έργου. Παράλληλα μελετήθηκε η δυνατότητα επίσκεψης των τάφων σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης υγρασίας και θερμοκρασίας γύρω τους.
Η προτεινόμενη επέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή αίθουσας μεταβλητού ύψους που περιβάλλει τον Τάφο III και τον Ταφικό Δρόμο. Η προσπέλαση της αίθουσας γίνεται μέσω σπειροειδούς σήραγγας που ενώνει την αίθουσα με την είσοδο του μνημείου, αφού πρώτα ο επισκέπτης διέλθει από τους δύο μικρότερους διαφορετικού τύπου τάφους (Ι και ΙΙ) του ίδιου Τύμβου. Ο υπόλοιπος χώρος αποτελείται από δύο σαφώς διακεκριμένα τμήματα, το χώρο προβολών και το χώρο εκθέσεων, από όπου είναι δυνατή η παρατήρηση του Τάφου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης "Θεσσαλονίκη '97"
  • Έτος Ανάθεσης 1995
  • Προυπολογισμός: €1.379.310,34
Κατασκευή Στεγάστρου στον Μακεδονικό Τάφο ΙΙΙ