Κατασκευή Στεγάστρου για την Προστασία των Βασιλικών Τάφων Βεργίνας & Αποκατάσταση του Θόλου που τους Επικάλυπτε

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή στεγάστρου προστασίας των Βασιλικών Τάφων, που βρίσκονται στον οικισμό της Βεργίνας και την αποκατάσταση του Θόλου που τους επικάλυπτε. Ο βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση της επισκεψιμότητας των Αρχαίων Μνημείων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρων ελεγχόμενης υγρασίας και θερμοκρασίας γύρω τους.
Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία κυψελωτής κατασκευής από προκατασκευασμένα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με τέσσερις όμοιες εξαγωνικές αίθουσες με πυραμιδοειδή οροφή, ώστε αυτή να εντάσσεται στο σχήμα του Θολου. Δύο επιμήκεις θολωτές αίθουσες προβλέπονται επίσης για την κάλυψη των Τάφων, ενώ επιδιώκεται η λειτουργική, αισθητική και οργανική σύνδεση όλων των αιθουσών μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργείται ένας ενιαίος χώρος έκθεσης των ευρημάτων, χωρίς την παρεμβολή διαδρόμων. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή ενός υπόγειου κτηρίου που θα στεγάσει τους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων και η προσθήκη δύο νέων τμημάτων σε υπάρχον κτήριο για τη δημιουργία χώρου bar, πωλητηρίου και βοηθητικών χώρων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Πολιτισμού Β Δ/νση Αναστηλώσεως Αρχαίων Μνημείων
  • Έτος Ανάθεσης 1990
  • Προυπολογισμός: €1.760.821,71
Βασιλικοί Τάφοι Βεργίνας