Εσωτερική & Εξωτερική Ανάπλαση των Κτηρίων Α1-Δ16 της ΔΕΦΑ

Αντικείμενο της μελέτης που ανέλαβε η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ήταν η κτηριακή αποκατάσταση και η ένταξη νέων δραστηριοτήτων στα διατηρητέα κτήρια Α1 και Δ16 των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της ΔΕΦΑ, στο κέντρο της Αθήνας.
Καθώς ο χαρακτήρας των κτηρίων συμβάλλει στη διατήρηση της εικόνας της βιομηχανικής εξέλιξης της πόλης της Αθήνας, βασικός στόχος της μελέτης ήταν η προστασία των κτηρίων με τη διατήρησης της φυσιογνωμίας τους, τόσο όσον αφορά στο εξωτερικό τους κέλυφος, όσο και την εσωτερική τους οργάνωση και τη διάταξη των μηχανημάτων. Ταυτόχρονα, κρίνεται απαραίτητη η οργανική σύνδεση της μορφής των κτηρίων με τις νέες λειτουργίες– πολιτιστικές και αναψυχής, ενώ βασικό μέλημα αποτελεί η δημιουργική σύνθεση και συνύπαρξη του παλαιού με το νέο.
Έτσι, στο κτήριο Α1 δημιουργείται χώρος εστίασης με βοηθητικούς χώρους και στο Δ16 το βιομηχανικό μουσείο του Γκαζιού. Στους ανώτερους ορόφους του Δ16 στεγάζονται το εστιατόριο και το bar με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Α1 προβλέπεται η τοποθέτηση σκιάστρων για την επέκταση του χώρου εστίασης στο ύπαιθρο. Η τοποθέτηση τους γίνεται σε απόσταση από το κτήριο, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη θέα προς τα δύο κτήρια, μπροστά από τα οποία δημιουργείται μια πλατεία.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Δήμος Αθηναίων Κ/Ξ: Κοττης - Ε. Κοντης
  • Έτος Ανάθεσης 1989
  • Προυπολογισμός: €983.125,57
Ανάπλαση των Κτηρίων Α1-Δ16 της ΔΕΦΑ