Διαρρύθμιση – Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις του Ζαππείου Μεγάρου για την Στέγαση της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΟΚ

Το Εργο αφορά τις εργασίες διαρρύθμισης του κτηρίου του Ζαππείου ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Προεδρίας της Ε.Ο.Κ. στην Ελλάδα.
Η μελέτη βασίστηκε, ως προς την διάταξη των χώρων, στην προμελέτη που μας συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας Ελληνικής Προεδρίας Ε.Ο.Κ. του Υ.Δ.Ε., όσον αφορά δε τα χρησιμοποιημένα υλικά, κατασκευαστικές λύσεις κλπ τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές που επίσης συντάχθηκαν από την ίδια Ομάδα Εργασίας.

Βασικά κριτήρια για την εκπόνηση της μελέτης θεωρήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Οι απαιτήσεις σε χώρους, βαθμό πολυτέλειας, άνεση φωτισμό, κλιματισμό κλπ που καθορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές.
2. Οι κατασκευές μας να είναι κατά το δυνατόν ανεξάρτητες από το υπάρχον κτήριο ώστε να μην δημιουργούν βλάβες σ’ αυτό.
3. Η δυνατότητα προκατασκευής όσον το δυνατόν περισσοτέρων στοιχείων, η εύκολη συναρμολόγηση τους σε συνδυασμό με την δυνατότητα ανεξάρτητης προόδου των διαφόρων εργασιών (στατικών- μηχανολόγους) ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής.
4. Η εύκολη και ταχεία αποσυναρμολόγηση των στοιχείων διαρρύθμισης χωρίς βλάβη του κτηρίου και των στοιχείων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Δημοσίων Έργων Δομικά Έργα ΑΕ. - Α. Δημόπουλος
  • Έτος Ανάθεσης 1982
  • Προυπολογισμός: €1.423.330,87
Zappeio3 Zappeio2 Zappeio1 Ζάππειο Μέγαρο