Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική & Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης στο Δήμο Ιωαννίνων

Η Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική δυναμικότητας 144 κλινών και 50 κλινών Αποκατάστασης – Αποθεραπείας κατασκευάζεται σε γήπεδο 18.758,34 τ.μ. στη θέση Λιβάδι του Δήμου Ιωαννίνων.
Αποτελείται από τρεις ευδιάκριτες πτέρυγες, σε σχήμα Π1 που σχηματίζουν μια εσωτερική μεγάλη αυλή ανοιχτή μόνο προς το Νότο. Οι λειτουργίες αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο λόγω περιορισμού ύψους από την Γ.Υ.Σ. σε 16,25 μ. από το φυσικό έδαφος.
Η Γενική Κλινική καταλαμβάνει πλήρως τις δύο πτέρυγες σε ισόγειο και όροφο, ενώ το υπόγειο εκτείνεται και κάτω από της εσωτερική πλατεία. Το Κέντρο Αποκατάστασης – Αποθεραπείας καταλαμβάνει την τρίτη πτέρυγα σε ισόγειο – όροφο και το αντίστοιχο υπόγειο.
Το συγκρότημα καλύπτει 13 ειδικότητες και όλες τις απαραίτητες λειτουργίες που απαιτούνται για την κάλυψη όλων των αναγκών. Συνολικά η επιφάνεια της Γενικής Κλινικής ανέρχεται σε 10.850,00 τ.μ. και του Κέντρου Αποκατάστασης – Αποθεραπείας σε 2.680,00 τ.μ.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Γενική Ιδιωτική Πολυκλινική Ιωαννίνων ΑΕ
  • Έτος Ανάθεσης 2009
  • Προυπολογισμός: €40.000.000,00
Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική στα Ιωάννινα Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική στα Ιωάννινα Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική στα Ιωάννινα Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική στα Ιωάννινα Νέα Γενική Ιδιωτική Κλινική, Δήμου Ιωαννίνων