Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής

Η ομαδα μελετών Τάκης Γαβρίλης & Συνεργάτες ανέλαβε την μελέτη μετατροπής τριώροφου κτηρίου γραφείων σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βαλαωρίτου 1& Παλαιολόγου.
Το κτήριο συνολικής επιφάνειας 1200 τ.μ. θα εξυπηρετεί 30 νεφροπαθείς ασθενείς σε κάθε βάρδια, που είναι και η μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για την δημιουργία ανεξάρτητων ΜΧΑ.
Οι δύο κύριοι χώροι αιμοκάθαρσης κατανέμονται στους δύο ορόφους σε υπο-μονάδες των 12-14 μηχανημάτων με στάση νοσηλευτών κλπ. βοηθητικών χώρων. Στο ισόγειο έχει δημιουργηθεί απομονωμένος ειδικός χώρος για δύο νεφροπαθείς με μεταδοτικές ασθένειες και ένας χώρος μιας κλίνης για ανάπαυση μετά τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης με τους αντίστοιχους ιδιαίτερους χώρους υγιεινής.
Το υπόλοιπο ισόγειο διαμορφώνεται ώστε να προσφέρει άνετη αναμονή με κυλικείο, τις πληροφορίες και τις απαραίτητες διοικητικές υπηρεσίες.
Η αλλαγή χρήσης του υπάρχοντος κτηρίου απαίτησε σημαντικές επεμβάσεις, όπως δημιουργία δεύτερης σκάλας (κινδύνου), δευτέρου μεγάλου ανελκυστήρα, αλλαγή των όψεων, καθώς και ενίσχυση του φέροντος οργανισμού.
Στο διευρυμένο και εκτός ορίων του κτηρίου υπόγειο εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι χώροι υγιεινής και τα αποδυτήρια του προσωπικού, αποθηκευτικοί και άλλοι βοηθητικοί χώροι , καθώς και χώρος στάθμευσης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - Αρήτη Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2012
  • Προυπολογισμός: €2.100.000,00
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αττικής