Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών

Η εταιρεία μελετών Τάκης Γαβρίλης & Συνεργάτες ανέλαβε το έργο «Μετατροπή πενταόροφου κτηρίου γραφείων σε Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης» με την μέγιστη επιτρεπόμενη δυναμικότητα των 30 μηχανημάτων. Το κτήριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Αθήνας επί της Οδού Κράτητος 3-5 και η διαμόρφωσή του απαίτησε σημαντικές επεμβάσεις τόσο από άποψη λειτουργικότητας όσο και στατικής επάρκειας.
Οι τρεις κύριοι χώροι αιμοκάθαρσης στους τρεις από τους πέντε ορόφους, επιφάνειας περίπου 200 τ.μ. ο καθένας, εξυπηρετούν 8-10 ασθενείς σε κάθε βάρδια και διαθέτουν όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την δημιουργία Μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομειακών οργανισμών, όπως στάση νοσηλευτών, αποθήκη υγειονομικού υλικού, κ.α.
Επί πλέον, στον Δ΄ όροφο εξυπηρετούνται 3 νεφροπαθείς ασθενείς με ειδικά προβλήματα σε δύο δωμάτια με ιδιαίτερους χώρους υγιεινής και στάση νοσηλευτών. Στον ίδιο όροφο υπάρχουν τα γραφεία των γιατρών, εξεταστήριο, και εξοπλισμός για μικροεπεμβάσεις.
Το ισόγειο έχει διαμορφωθεί ώστε να εξυπηρετεί τις διοικητικές ανάγκες (γραμματεία, λογιστήριο, κλπ.) καθώς και την εξυπηρέτηση των συνοδών και ασθενών με ιδιαίτερα ευχάριστα διαμορφωμένο χώρο αναμονής, κυλικείου και πληροφοριών.
Η μονάδα αυτή αποτελεί την πρώτη μιας σειράς άλλων όμοιων Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που αναλαμβάνει να μελετήσει το γραφείο μας στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. - Αρήτη Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2012
  • Προυπολογισμός: €2.300.000
Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Αθηνών