Νέο Κέντρο Υγείας στο Περιστέρι

Το κύριο αντικείμενο του έργου ήταν να δημιουργηθεί μια πλήρως τεκμηριωμένη από τεχνικής άποψης λύση για την κατασκευή ενός διώροφου κτηρίου με υπόγειο που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Νέου Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι στην Αθήνα. Το οικόπεδο στο οποίο θα κτιστεί το κτήριο ανέρχεται σε 3.004,62 μ2 και ανήκει στο Δήμο Περιστερίου.
Το Κέντρο Υγείας αποτελείται από δύο χωριστά διώροφα κτήρια με υπόγειο που καλύπτουν συνολικά 2.090,23 μ2.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη, το συγκρότημα περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες

– Διαγνωστικά Εργαστήρια
– Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
– Τμήμα Φυσιοθεραπείας
– Μονάδα Υποκατάστασης
– Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου έχει διαμορφωθεί με τρόπο που να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στα κτήρια και στα διάφορα τμήματά τους Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την απρόσκοπτη κίνηση και κυκλοφορία των οχημάτων μέσα στο συγκρότημα.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ/Ξ: Ellisdon Construction S.A. - Κέραμος ΑΤΟΕΕ
  • Έτος Ανάθεσης 2006
  • Προυπολογισμός: €2.800.000,00
New Health Center in Peristeri New Health Center in Peristeri