Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς οι “Αγιοι Ανάργυροι”

Αντικείμενο του έργου είναι η Μελέτη – Κατασκευή του Ν.Γ. Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς “Οι Άγιοι Ανάργυροι”. Το νοσοκομείο αναγείρεται στη θέση όπου βρισκόταν το αντίστοιχο παλιό νοσοκομείο το οποίο έπαθε σημαντικές ζημιές από το σεισμό το 1999 και κατεδαφίστηκε. Το νέο νοσοκομείο αποτελείται από δύο κτήρια που ενώνονται μεταξύ τους με εναέριο διά δρομο και διαθέτει συνολικά 335 κλίνες.
Τα κτήρια έχουν το καθένα τρεις υπέργειους και δύο υπόγειους ορόφους, μέρος των οποίων όμως, με τις κατάλληλες διαμορφώσεις, είναι προσπελάσιμο ισογείως.
Τέλος, μέρος της μελέτης αποτελεί και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ/Ξ: J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2003
  • Προυπολογισμός: €26.192.000,00
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς