Μελέτη, Κατασκευή & Εξοπλισμός Υγειονομικής Μονάδος Ολυμπιακού Χωριού “Πολυκλινική”

Αντικείμενο του έργου ήταν η Μελέτη- Κατασκευή Οικοδομικών- Η/Μ Εργασιών και η Προμήθεια- Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ως άνω κτηρίου.
Το κτήριο βρίσκεται στο ΟΤ 58 του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών και κατά τη διαρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων χρησιμοποιήθηκε σαν Υγειονομική Μονάδα για την εξυπηρέτηση των αθλητών και συνοδών τους με πρόσθετες υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας ενώ είχαν δημιουργηθεί και ειδικοί χώροι λήψης δειγμάτων για έλεγχο Doping σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΟΕ. Το κτηριακό σύνολο είναι διαρθρωμένο σε 3 μονώροφα τμήματα και ένα διώροφο με συνολικά 4.800 μ2 δόμηση.
Μετά την χρήση του κτηρίου σαν Υγειονομική Μονάδα εξυπηρέτησης των αθλητών και συνοδών τους κατά τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, η «Πολυκλινική» λειτουργεί ως ενισχυμένο Αστικό Κέντρο Υγείας. Οι βασικές λειτουργικές ενότητες είναι η Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη που περιλαμβάνει τα Εξωτερικά Ιατρεία, τα Επείγοντα περιστατικά, τις Απεικονίσεις, τη Βραχεία Νοσηλεία, τα Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών και τη Φυσική Αποκατάσταση με το τμήμα της Φυσικής Ιατρικής και τους βοηθητικούς του χώρους.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κ/Ξ: Κουρτίδης Α.Ε.-Ellisdon Construction Inc
  • Έτος Ανάθεσης 2002
  • Προυπολογισμός: €4.234.000,00
Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού Υγειονομική Μονάδα Ολυμπιακού Χωριού