Ανναδιαρρυθμίσεις – Επεκτάσεις στο Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”

Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο “Βοστάνειο” στην Μυτιλήνη είναι ένα συγκρότημα από κτήρια που έχουν χτιστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους. Η μελέτη αφορά στην ανακαίνιση και αναδιοργάνωση των λειτουργιών του Νοσοκομείου στα δύο παλαιότερα κτήρια, και στην κατασκευή δύο νέων κτηρίων, τα οποία μαζί και με το νεόδμητο 5όροφο κτήριο που ήδη λειτουργεί, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου.
Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ανέλαβε με την σύμπραξη των άλλων μελετητικών γραφείων να ετοιμάσει την Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης για την δημοπράτηση του έργου.
Οι επεμβάσεις που προτάθηκαν είναι:

α) Αναδιάρθρωση των λειτουργιών στο 3όροφο λιθόκτιστο κτήριο όπου θα στεγαστούν τα εξωτερικά Διαγνωστικά ιατρεία, η φυσικοθεραπεία, η Αιματολογική Μονάδα, οι ενδοσκοπήσεις και οι Ογκολογικές μονάδες

β) Αναδιάταξη των λειτουργιών στην νεότερη πτέρυγα που ονομάζεται ΚΝ. συμβατική κατασκευής.

γ) Ένα νέο κτήριο (Ν1) αντικαθιστά το ανεξάρτητο κατεδαφιζόμενο προκατασκευασμένο κτήριο, διοίκησης κυρίως, όπου στεγάστηκαν, με εσωτερική σύνδεση με το ΚΠ, το ακτινοδιαγνωστικό και το παιδιατρικό τμήμα

δ) Ένα μεγαλύτερο νέο κτήριο (Ν2), στον ελεύθερο χώρο πίσω από τα υπάρχοντα κτήρια, θα στεγάσει το γυναικολογικό και μαιευτικό τμήμα, το αμφιθέατρο, το νεκροτομείο και θα έχει πρόσβαση από το νέο περιφερειακό δρόμο. Τα νέα κτήρια Ν1, Ν2 συνδέονται με τα παλαιά ΚΠ, ΚΝ και Κ5 με σκεπαστούς διαδρόμους και κατακόρυφους κόμβους.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης "Βοστάνειο"
  • Έτος Ανάθεσης 2000
  • Προυπολογισμός: €23.562.000,00
Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης “Βοστάνειο”