Κεντρική Κλινική Αθηνών

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών ΑΕ ανέθεσε στην εταιρεία Τάκης Γαβρίλης & Συνεργάτες τη μελέτη για την πλήρη ανακαίνιση του υφισταμένου κτηρίου της κλινικής, που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 754,25μ2 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και την μετατροπή της σε σύγχρονο διαγνωστικό – θεραπευτικό κέντρο. Η κλινική περιλαμβάνει νοσηλευτική μονάδα δυναμικότητας 100 κλινών, χειρουργικό και διαγνωστικό τμήμα (μαγνητικό και αξονικό τομογράφο), χώρους ειδικών θεραπειών, χώρους διοίκησης, χώρους εξυπηρέτησης ασθενών και επισκεπτών και βοηθητικές εγκαταστάσεις στο υπόγειο του κτηρίου. Οι εργασίες ανακαίνισης περιλαμβάνουν πλήρη αναδιάταξη χώρων και εγκαταστάσεων με στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των λειτουργιών, τον εκσυγχρονισμό του σταθερού και κινητού εξοπλισμού και την πλήρη ανακατασκευή των όψεων, με στόχο την ενιαία εξωτερική εμφάνιση και την ανάδειξη του τεχνολογικά εξελιγμένου χαρακτήρα της κλινικής και των σύγχρονων λειτουργιών που στεγάζει.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΤΕΟΔΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε. - Κεντρική Κλινική Αθηνών Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 1998
  • Προυπολογισμός: €5.825.385
Κεντρική Κλινική Αθηνών Κεντρική Κλινική Αθηνών Κεντρική Κλινική Αθηνών Κεντρική Κλινική Αθηνών