Μελέτη Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

Το Κλειστό Γυμναστήριο Ε.Μ.Π. βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο της Πολυτεχνούπολης Ζωγράφου. Έχει συνολική επιφάνεια κλειστών χώρων 2.956,75m2 και αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής- που περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες των θεατών και την αποθήκη οργάνων γυμναστικής και εξοπλισμού- και το συγκρότημα αποδυτήριων, γυμναστηρίων και βοηθητικών χώρων.
Στο έργο περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με εκτεταμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους κυκλοφορίας πεζών και χώρους φύτευσης.
Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε ώστε να εξασφαλιστεί η ακουστική αρτιότητα της αίθουσας αθλοπαιδιών, η μέγιστη ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, η αντισεισμική ασφάλεια του και η προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 2005
  • Προυπολογισμός: €4.071.000,00
Γυμναστήριο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π) Γυμναστήριο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π) Γυμναστηριο Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)