Ειδική Προκαταρκτική Μελέτη Νέας Πτέρυγας Τμήματος Χημείας Πενεπιστημίου Ιωαννίνων

Η μελέτη βασίστηκε σε κτηριολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το τμήμα χημείας σε νέα πτέρυγα που δουλεύει συμπληρωματικά με τα παρακείμενα κτήρια.
Προβλέπονται τα παρακάτω τμήματα χημείας:
α) Ανόργανη και Αναλυτική, β) Οργανική και Βιοχημεία, γ) Βιομηχανική και τρόφιμα,
δ) Φυτικοχημεία, ε) Κοινός χώρος για όλους τους τομείς, στ) Βοηθητικοί χώροι

Συνολική επιφάνεια: ~ 4,000μ2. Βασικά στοιχεία της μελέτης ήταν:
1. Η τοποθέτηση της νέας πτέρυγας στο υπάρχον εκτεταμένο συγκρότημα του Πανεπιστημίου, η πρόσβαση και η σύνδεση του με τα 2 κτήρια του τμήματος
2. Η εξειδικευμένη μελέτη κάθε εργαστηρίου χωριστά λαμβάνοντας υπ’ όψη τον εξοπλισμό του και την χρήση του από πολλούς φοιτητές ταυτόχρονα.
3. Τα συγκεκριμένα υλικά λόγω των διαφόρων αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια.
4. Την αποβολή των τοξικών αποβλήτων και
5. Την πυρασφάλεια λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας στους χώρους της σχολής.

Το νέο κτήριο ακολούθησε την γενική αισθητική και μορφολογία του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα τελικά οδήγησε σε μια δίδυμη πτέρυγα 2 ορόφων, ισογείου και υπογείου με τους κοινούς χώρους (αμφιθέατρο, βιβλιοθήκη κλπ) ανεπτυγμένους ανάμεσα τους στο ισόγειο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • Έτος Ανάθεσης 2001
  • Προυπολογισμός: €10.066.030,81
Τμήμα Χημείας Πενεπιστημίου Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας Πενεπιστημίου Ιωαννίνων