Μελέτη – Κατασκευή Εργασιών Ολοκλήρωσης του Κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνούπολη Αθηνών

Το κτήριο στο οποίο στεγάστηκε η βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. βρίσκεται στο χώρο της Πολυτεχνούπολης Ζωγράφου. Έχει ήδη κτιστεί ο σκελετός του κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (βάσει μελέτης του Ε.ΜΠ.) αλλά λόγω αλλαγής των αναγκών ζητείτο η προσαρμογή της μελέτης στα σύγχρονα δεδομένα και η αποπεράτωση του έργο. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν ήταν η προστασία από φωτιά και θόρυβο σε ένα κτήριο “ανοικτής” εσωτερικής δομής, το ενεργειακό λόγω προσανατολισμού, η διάταξη και η αισθητική των χώρων αναγνωστών, η πρόβλεψη διευκολύνσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επάρκεια φωτιστικών επιφανειών, επιλογή υλικών κατάλληλων ως προς την αισθητική/ ποιότητα, αντοχή σε βαρειά χρήση/ μικρό κόστος συντήρησης και γενικότερα η αισθητική του κτηρίου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δυναμική ΑΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €3.521.643,43
Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Πολυτεχνούπολη Αθηνών,