Μελέτη – Κατασκευή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Καλύμνου

Το σχολείο κτίστηκε επί οικοπέδου 4.410,68τ.μ., διαμπερούς, ορθογωνίου σχήματος. Για την διαμόρφωση της πρότασης και την χωροθέτηση του κτηριακού συγκροτήματος μέσα στον ευρύτερο χώρο, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω:
– Οι ιδιαιτερότητες του οικοπέδου, όπως η ύπαρξη εντός του νοτιοανατολικού άκρου, τμήματος οικίας με περιβάλλοντα χώρο που παρέμεινε ως έχει και το κτήριο εφάπτεται του ορίου της.
– Η ανάγκη εισόδου από το νότιο επαρχιακό δρόμο που εμφανίζει πιο προσιτή είσοδο από όσο ο βορεινός δημοτικός δρόμος, που όμως και αυτός έχει είσοδο για πεζούς.
– Η κλιμάκωση των όγκων του κτηρίου σε επίπεδα που δεν ξεπερνούν τα 2 για την καλύτερη λειτουργία, αισθητική και οικονομία της μελέτης.
– Η ευχερής προσπέλαση των μαθητών προς όλες τις λειτουργίες του ΤΕΛ.
– Οριζόντια και κατακόρυφη εσωτερική επικοινωνία με πρόνοια για άτομα με ειδικές ανάγκες.
– Σωστός προσανατολισμός στις αίθουσες διδασκαλίας.
– Αποφυγή επεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο έδαφος, με ταυτόχρονη εκμετάλλευση του εδάφους για την δημιουργία φυτεμένων τμημάτων και καθιστικών χώρων.
– Όψεις προσαρμοσμένες στο παραδοσιακό περιβάλλον του οικισμού.
– Κάλυψη του κτηριολογικού προγράμματος σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα όπως τα εργαστήρια οι ανάγκες υπερκαλύπτονται χωρίς σημαντική υπέρβαση της επιφάνειας ορίζει η Δημοπρατούσα Αρχή.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Δωδεκανήσου Δ/ΝΣΗ Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Κ/Ξ: Εμμ. Στεφάνου - Κων/νος Στρατάκης
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €1.173.881,14
Τεχνικό Επαγγελματικό Λυκείου Καλύμνου