Μελέτη – Κατασκευή Τεχνικού Λυκείου Περάματος

Αντικείμενο της μελέτης είναι η κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων που θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του Τ.Ε.Λ. Περάματος σε χώρο έκτασης 5.000μ2, τμήμα ευρύτερου χώρου έκτασης 10.000μ2 που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και βρίσκεται σε υπό ένταξη πολεοδομικού σχεδίου χώρο εντός των ορίων του Δήμου Περάματος.
Η χωροθέτηση του κτηριακού συγκροτήματος στο οικόπεδο έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον σωστό προσανατολισμό των χώρων διδασκαλίας, την διαμόρφωση του εδάφους που εμφανίζει έντονη υψομετρική διαφορά 10,00μ. και την θέση των όμορων υφιστάμενων κτιρίων Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Οι λειτουργίες οργανώνονται σε 4 επίπεδα ώστε να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο υπό διαμόρφωση περιβάλλων χώρος του κτηρίου και να εξασφαλισθεί η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συγκροτήματος.
Σε ισόγεια διατάσσονται οι ιδιαίτερα μεγάλοι χώροι εργαστηρίων του μηχανολογικού τομέα και η αίθουσα εκδηλώσεων, ενώ στους ορόφους οι αίθουσες διδασκαλίας, τα υπόλοιπα εργαστήρια και τα γραφεία.
Ο χώρος που περιβάλλει το συγκρότημα περιλαμβάνει κυρίως χώρους κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, προσβάσεις προς το χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων και τα όμορα κτήρια μαθητείας. Διαμορφώνονται επίσης δύο πλατώματα που περιβάλλονται από χώρους υψηλού και μεσαίου πρασίνου, ένα πλησίον της εισόδου των οχημάτων και το δεύτερο σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα εκδηλώσεων που λειτουργούν σαν χώρος συγκέντρωσης και εκτόνωσης των αθλητών.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Νομαρχία Πειραιά - Δήμος Περάματος, ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ
  • Έτος Ανάθεσης 1994
  • Προυπολογισμός: €2.641.232,57
Τεχνικό Λύκειο Περάματος