Κέντρο Τεχνικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρυτανίας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η δημιουργία εκπαιδευτικής μονάδας που θα παρέχει τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε προγράμματα ταχύρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, διαμονή και ψυχαγωγία στους εκπαιδευόμενους και ανάπτυξη διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η μονάδα, δυναμικότητας 100 εκπαιδευόμενων, θα ανεγερθεί σε οικόπεδο έκτασης 15.025μ2 ιδιοκτησίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στην θέση “Ξηριάς” του Δήμου Καρπενησίου.
Η μορφολογία του οικοπέδου με τις έντονες υψομετρικές διαφορές και οι περιορισμοί δόμησης της περιοχής υπαγόρευσαν την οργάνωση των λειτουργιών σε δυόροφα και μονόροφα κεραμοσκεπή συγκροτήματα, που αναπτύσσονται σε διαφορετικές στάθμες λόγω κλίσεων του εδάφους και συνδέονται μεταξύ τους με χώρους βοηθητικών χρήσεων, ενώ σε ανεξάρτητο μονόροφο κτίσμα διαμορφώνεται η κατοικία του διευθυντή της μονάδας.
Οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνουν την δημιουργία χώρου στάθμευσης 12 οχημάτων πλησίον της πύλης εισόδου του κεντρικού κτηρίου, γηπέδου αθλοπαιδιών, πλακόστρωτων χώρων εκτόνωσης των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των χώρων πρασίνου.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
  • Έτος Ανάθεσης 1992
  • Προυπολογισμός: €2.259.721,20
Κέντρο Τεχνικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρυτανίας