Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή & Τεχνική Διαχείριση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά με Σ.Δ.Ι.Τ.

Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά. Θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, που σήμερα στεγάζεται σε πέντε (5) μεγάλα μισθωμένα κτήρια, τα οποία κρίνονται ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών της εν λόγω Υπηρεσίας, και θα επιτευχθεί η συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων της υπό την ίδια στέγη.
Μέσω της εκτέλεσης του έργου η Ελληνική Αστυνομία αποβλέπει στην:
– Βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών.
– Ενίσχυση της αντίληψης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
– Βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών λειτουργίας και εργασίας του ένστολου και πολιτικού προσωπικού της ελληνικής Αστυνομίας.
– Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων με συνολικά χαμηλότερο κόστος.
– Εξοικονόμηση χρόνου μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών μέσω της ταχύτερης εκτέλεσης του έργου.
– Ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της αισθητικής αναβάθμισης των χώρων στέγασης και αποδοτικότητας λειτουργία των υπηρεσιών της.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ), ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2009
  • Προυπολογισμός: €62.000.000,00
Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά