Μελέτη – Κατασκευή για τον Εκσυγχρονισμό Κτηρίων Συγκροτήματος ΕΛ. ΑΣ. στην Αμυγδαλέζα Αττικής

Το έργο αφορούσε την Μελέτη και Κατασκευή ενός συγκροτήματος κτηρίων σε μια συνολική έκταση 411.000μ2. Τα κτήρια στεγάζουν χώρους διδασκαλίας, γραφεία διδακτικού προσωπικού, κοιτώνες Δοκίμων, Αξιωματικών, κοιτώνες Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και EUROPOL, Μαγειρεία, Φρουρά, Υποσταθμό ΔΕΗ κλπ.

Το έργο περιελάμβανε ακόμα τη μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου και έργα οδοποιίας.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου (ΚΕΔ), ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 2002
  • Προυπολογισμός: €24.868.630,46
Συκρότημα ΕΛ. ΑΣ. στην Αμυγδαλέζα Αττικής Συκρότημα ΕΛ. ΑΣ. στην Αμυγδαλέζα Αττικής