Μελέτη – Ανακατασκευή Τετραόροφης Αποθήκης Ακτής Βασιλειάδη σε Κτήριο Στέγασης Υπηρεσιών Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας στον Πειραιά

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η συνολική διαμόρφωση υφιστάμενης τετραόροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη προκειμένου μετά την ανακατασκευή της να στεγάσει τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το υφιστάμενο κτήριο είναι τετραόροφο με μικτό ύψος 6,00μ., δομημένο σε κάνναβο 10,30μ.x 10,00μ., με συνολική επιφάνεια ορόφων 28.440μ2 περίπου, φέροντα οργανισμό από προεντεταμένο σκυρόδεμα και στέγη δίρριχτη από πλάκα Ω.Σ.
Βασική επιλογή της μελέτης είναι η δημιουργία μεσοπατωμάτων σύμμικτης κατασκευής με μεταλλικές δοκούς και πλάκες Ω.Σ., ώστε να προκύψει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια ορόφων 37.500μ2 για την κάλυψη των αναγκών του κτηριολογικού προγράμματος. Ο σχεδιασμός των όψεων με την χρήση σύγχρονων υλικών καθορίστηκε τόσο από την ανάγκη συμβολικής ανάδειξης ενός σημαντικού κτηρίου Διοίκησης μίας δραστηριότητας με υψηλές τεχνολογικές προδιαγραφές όπως η Ναυτιλία, όσο και από τις αρχές του ενεργειακού- βιοκλιματικού σχεδιασμού που οδήγησαν στην δημιουργία όψεων με σημαντικό ποσοστό πλήρους επιφάνειας και την τοποθέτηση συστήματος σταθερών περσίδων ηλιοπροστασίας στις όψεις με δυσμενή προσανατολισμό.
Η μελέτη αφορά επίσης την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που περιλαμβάνει την κατασκευή του μέγιστου εφικτού αριθμού θέσεων στάθμευσης 433 θέσεις, την διαμόρφωση διακεκριμένων εισόδων οχημάτων και πεζών, την δημιουργία χώρων κυκλοφορίας, στάσης και ανάπαυσης του κοινού και την εξασφάλιση της απαιτούμενης επιφάνειας φύτευσης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Κοινοπραξία ΘΕΑ
  • Έτος Ανάθεσης 1998
  • Προυπολογισμός: €26.412.325,75
Τετραόροφη Αποθήκη Ακτής Βασιλειάδη Τετραόροφη Αποθήκη Ακτής Βασιλειάδη Τετραόροφη Αποθήκη Ακτής Βασιλειάδη