Μελέτη του Νέου Κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Επί των Οδών Αιόλου & Σοφοκλέους, Αθήνα

Η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ κέρδισε το 4ο βραβείο σε Διαγωνισμό για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Τράπεζας επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους, πλησίον του κεντρικού κτηρίου της στην Πλατεία Κοτζιά. Στο κτήριο που προτείνεται πρόκειται να αναπτυχθούν κυρίως δραστηριότητες συνυφασμένες με τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΤΕ.
Κύριος στόχος της αρχιτεκτονικής πρότασης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου , λιτού κτηρίου που να εναρμονίζεται, μέσω της μορφολογίας και των αναλογιών του, με τα γειτονικά σημαντικά κτήρια, που αποτελούν δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου, όπως είναι το κεντρικό κτήριο της ΕΤΕ, το κτήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και το Μέγαρο Μελά. Βασικό μέλημα του σχεδιασμού είναι ακόμα η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην προβολή και ανάδειξη της Περιμετρικής Τάφρου του Αρχαίου Τείχους, καθώς και της αρχής της Αχαρνικής Οδού, που έχουν βρεθεί στο οικόπεδο της Τράπεζας. Έτσι, το ισόγειο διαμορφώνεται κατάλληλα, ώστε να υποδέχεται και να αναδεικνύει τα αρχαία ευρήματα, ενώ μέρος του Α΄ και Β΄ υπογείου χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση του αρχαίου τοίχους και των στρώσεων της Αχαρνικής Οδού.
Επιπλέον, στον Α΄ και Β΄ όροφο αναπτύσσεται η Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων χωρητικότητας 500 ατόμων με τα απαραίτητα φουαγιέ, ενώ στον Γ΄ και Δ΄ όροφο αναπτύσσονται τα γραφεία, οι αίθουσες Συμβουλίων, οι χώροι γραμματειακής υποστήριξης και οι βοηθητικοί χώροι. Στον Ε΄ όροφο διαμορφώνεται η σουίτα – ξενώνας της Διοίκησης και το εστιατόριο. Τέλος, κάτω από το Β΄ υπόγειο αναπτύσσονται 4 ακόμα στάθμες, για την ανάπτυξη των χώρων στάθμευσης.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
  • Έτος Ανάθεσης 1997
  • Προυπολογισμός: €5.869.405,75
Νέο Κτήριο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Νέο Κτήριο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος