Ανέγερση Νέας Φυλακής Χαλκίδας

Το συγκρότημα χωροθετείται σε γήπεδο συνολικής έκτασης 266 στρεμμάτων στην περιοχή Ριτσώνα του νομού Ευβοίας, σε βραχώδη πλαγιά νοτιοανατολικού προσανατολισμού. Η μορφολογία του εδάφους σε σχέση με το σημείο σύνδεσης με την εθνική οδό Χαλκίδας- Θήβας καθώς και οι αυξημένες ιδιαιτερότητες σε θέματα ασφαλείας και εσωτερικής διαχείρισης- έμψυχου και άψυχου υλικού- καθορίζουν τις επιλογές χωροθέτησης, συσχετισμού και μορφολογίας των κτισμάτων.

Η ελεγχόμενη περιοχή (τμήμα κυρίως φυλακής) ανταποκρίνεται σε τέσσερα κριτήρια: α) αποφυγή οπτικής επαφής ανάμεσα στις μονάδες με ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων συνεννόησης για εξέγερση, β) εξασφάλιση ομαλής, συνεχώς οριζόντιας διακίνησης στους ενωτικούς διαδρόμους με αποφυγή δημιουργίας κλιμάκων, με στόχο την ασφάλεια και διευκόλυνση μεταφορών μέσα σε αυτούς με τροχήλατα αμαξίδια, γ) διαχωρισμός και αποφυγή διασταυρούμενων κινήσεων των διαφόρων κατηγοριών κρατουμένων, δ) ιεράρχηση των λειτουργιών και ομαδοποίηση των μονάδων “κεντρικών” χρήσεων καθώς και ανεξαρτοποίησης- απομάκρυνσης των κτηρίων κοιτωνισμού. Επιπλέον προσφέρεται ευελιξία και επεκτασιμότητα των κατασκευών καθώς και των Η/Μ εγκαταστάσεων χάρη στην τυποποίηση και την συστηματική εφαρμογή του κατασκευαστικού καννάβου αλλά και την χρήση υπογείων επισκέψιμων μηχανολογικών διαδρόμων ανεξάρτητων και προστατευμένων.
Τέλος, τα προτεινόμενα υλικά κατασκευής εγγυώνται αντοχή στο χρόνο και τη χρήση με δυνατότητα εύκολης συντήρησης χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων συνεργείων.

  • Φορέας / Ανάδοχος: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Γ.Γ.Δ.Ε./ Δ/νση Κτηριακών Έργων Κ/Ξ: Αναστηλωτική ΑΤΕ - Έντεχνος ΑΕ.
  • Έτος Ανάθεσης 1996
  • Προυπολογισμός: €11.738.811,44
Νέα Φυλακή Χαλκίδας Νέα Φυλακή Χαλκίδας Νέα Φυλακή Χαλκίδας