Ανέγερση Πολυόροφου Κτηρίου Γραφείων & Καταστημάτων Επί Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Τζάνειου Νοσοκομείου

Αντικείμενο του έργου που ανέλαβε η εταιρεία ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι η μελέτη και κατασκευή νέου κτηρίου Γραφείων και Καταστημάτων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του “ΤΖΑΝΕΙΟΥ” Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, στον Πειραιά. Το κτήριο έχει δύο υπόγειους ορόφους, στους οποίους αναπτύσσονται χώροι στάθμευσης και χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, ισόγειο, όπου διαμορφώνεται η είσοδος του κτιρίου και αναπτύσσονται καταστήματα με ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κτήριο λειτουργία, ημιόροφο που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους και εφτά ορόφους όπου αναπτύσσονται οι γραφειακοί και βοηθητικοί χώροι.
Τα γραφεία διατάσσονται σε όλο το μήκος των προσόψεων, ενώ ο πυρήνας των κοινόχρηστων χώρων βλέπει προς τον ακάλυπτο. Η χρήση κατασκευαστικού καννάβου επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στη διαμόρφωση και τη διαμερισματοποίηση των γραφειακών χώρων. Άλλωστε η εξασφάλιση ευελιξίας και εναλλαξιμότητας των χώρων είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού.
Παράλληλα βασικά κριτήρια κατά το σχεδιασμό είναι η κατάλληλη κατανομή και διάταξη των χώρων, ώστε να τους προσδίδεται η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, η ανεξάρτητη λειτουργία του χώρου στάθμευσης, των καταστημάτων και των χώρων γραφείων, καθώς και η μέγιστη εκμετάλλευση του υπογείου για τον προβλεπόμενο σταθμό αυτοκινήτων.
Επιπλέον, η μορφολογία των όψεων του κτηρίου εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον, συγχρόνως δε περιβάλλει με σοβαρότητα και δυναμικότητα τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες που στεγάζει το κτήριο.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Τζάνειο Περιφερειακό Νοσοκομείο Πειραιά
  • Έτος Ανάθεσης 1995
  • Προυπολογισμός: €4.402.054,00
Ανέγερση Πολυόροφου Κτηρίου Γραφείων & Καταστημάτων, Πειραιάς Ανέγερση Πολυόροφου Κτηρίου Γραφείων & Καταστημάτων, Πειραιάς Ανέγερση Πολυόροφου Κτηρίου Γραφείων & Καταστημάτων, Πειραιάς