Μελέτη Εμπορικού Κέντρου “STATUS” στη Βουλιαγμένη

Η εταιρεία Τάκης Γαβρίλης και Συνεργάτες εκπόνησε τη μελέτη της ολοκλήρωσης του συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων που χωροθετείται στη Βουλιαγμένη Αττικής και αποτελείται από δύο κτήρια σε απόσταση μεταξύ τους. Το κτήριο Α’ βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, ενώ το κτήριο Β’ αποτελείται από δύο πτέρυγες κάθετες στον άξονα της λεωφόρου, οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ τους μεγάλο αίθριο και επικοινωνούν με περιμετρικό διάδρομο. Στο κέντρο κατασκευάζεται κλιμακοστάσιο ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση και στις δύο πτέρυγες.
Το συγκρότημα προορίζεται για χρήση καταστημάτων στο ισόγειο και γραφείων στους ορόφους, το δε σώμα του κτηρίου “Α” προορίζεται να λειτουργήσει σαν ROOF GARDEN. Για το σκοπό αυτό διαθέτει χωριστή είσοδο από το ισόγειο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ανεξάρτητες ώρες από το υπόλοιπο κτίσμα. Οι απαραίτητες αποθήκες καταστημάτων, οι βοηθητικοί χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων αναπτύσσονται στους υπόγειους χώρους.

  • Φορέας / Ανάδοχος: Εκκλησία της Ελλάδος, Ηνωμένες Κατασκευαστικές Επιχειρησεις
  • Έτος Ανάθεσης 1990
  • Προυπολογισμός: €3.521.643,43
Status αίθριο Status Status Status Status Status Εμπορικό Κέντρο “STATUS”